Partneri

Podujatie sa koná pod záštitou:

  • Petra Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • Iva Nesrovnala. primátora Hlavného mesta SR Bratislavy,
  • Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,
  • Jána Noska, primátora mesta Banská Bystrica,
  • Richarda Rašiho, primátora mesta Košice,
  • Zdenka Trebuľu, predsedu Košického samosprávneho kraja
  • Igora Chomu, primátora mesta Žilina,
  • Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja
 

   
         

Odborný garant:

 

Hlavní partneri:

   

Partneri:

       
   
     

Odborní partneri:

 

 

 

Mediálni partneri:

     
 

Projekt podporujú:

   
       

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.