Kontakt

Napíšte nám: nocvyskumnikov@sovva.sk

Koordinátor projektu
Miriam Šlosárová, slosarova@sovva.sk, 0911 790 899

Technické zabezpečenie: Monika Petraninová, petraninova@sovva.sk, 0911 766 311

Projektová koordinátorka pre Banskú Bystricu:
Nina Nerušilová, nerusilova@sovva.sk, 0911 766 039

Projektová koordinátorka pre Žilinu:
Miroslava Konrádová, konradova@sovva.sk, 0911 766 303 

Projektový koordinátor pre Košice:
Peter Štofko, stofko@sovva.sk, 0911 359 505

Projektový koordinátor pre Poprad:
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV
vrusin@ta3.sk , 0910280253

Organizátori

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. (SOVVA)

Občianske združenie SOVVA bolo v roku 2007 založené s cieľom podporovať výskumné a inovačné aktivity na Slovensku, prepájať akademickú a priemyselnú sféru a budovať porozumenie medzi vedou a širokou verejnosťou, a to prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na popularizáciu vedy. Aj preto sme hrdí, že už 7 rokov organizujeme najväčšie slovenské podujatie v tejto oblasti -  FESTIVALU VEDY Noc výskumníkov. Adresa: Stefanikova 19, 811 05 Bratislava.

www.sovva.sk

Slovenská akadémia vied (SAV)

SAV je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied.

www.sav.sk

Euractiv.sk

EurActiv.sk  je súčasťou siete portálov EurActiv, ktorá informuje o vývoji európskych politík v 11 jazykoch , predstavuje najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii. Poskytuje prehľadný súbor aktuálnych článkov a analýz z rozličných oblastí európskej politiky a jej slovenských súvislostí.

www.euractiv.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

www.cvtisr.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.