Stará tržnica

9:00 - 24:00, vstup voľný

V Starej tržnici a na námestí SNP pred tržnicou nájdete viac ako 70 vedeckých stánkov, mnoho atraktívnych vystúpení a prezentácií na hlavnom pódiu, prvýkrát na Slovensku budete môcť zažiť holografickú show, komentované holografické prechádzky mozgom a vypočuť si prednášky venované mozgu v podaní Prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. z Univerzity Komenského a Prof. MVDr. Michal Nováka, DrSc., Dr.h.c. z Neuroimunologického ústavu SAV.
O príjemnú koncertnú atmosféru sa postarajú mladé spevácke objavy Barbara Weiss a Lina Mayer. A o záverečnú science party sa už tradične postará DJ Tager.

Čítajte viac o programovej ponuke:

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.