Poprad

Už tretí rok sa uskutoční festival vedy Európska noc výskumníkov aj v priestoroch obchodného centra Max, kde Vás od 9.30 do 20.30 bude čakať naozaj bohatý vedecko-populárny program, ktorý pripravili vedci z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s ďalšími výskumnými ústavmi a vedeckými inštitúciami nielen spod Tatier.

Program:

  • 9:30 - 20:30 - 13 interaktívnych vedeckých stánkov a epozícií
  • 10:00 - 12:30 - plenárne prednášky (Kino CINEMAX)
  • 15.00 – 15.45 - slávnostné otvorenie - príhovor primátora mesta Poprad p. Jozefa Švagerka, učinkujúcich organizácií, pozvaných hostí a kultúrny program
  • 16:00 - 18:00 - popoludňajšie prednášky v trvaní cca 30 minút

VIAC O PROGRAME:

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.