Veda v osade

Občianske zduženie Equity v spolupráci so SOVVA, o.z.  v tomto roku už siedmykrát organizuje v rámci Európskej noci výskumníkov podujatie Veda v osade, v rámci ktorého prináša Noc výskumníkov aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, deťom žijúcim v odľahlých, často krát aj chudobných kútoch Slovenska. V lokalitách, odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých slovenských mestách.
V predchádzajúcich rokoch sme spolu s výskumníkmi z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela a Slovenskej akadémie vied zrealizovali stretnutia so žiakmi základných, stredných a špeciálnych škôl a deťmi v komunitných centrách  na Šumiaci, v Kremnici, Moldave nad Bodvou, Starej Ľubovni, Ostrovanoch, v Muránskej Dlhej Lúke, v Jelšave, v Spišskom Hrhove, v Spišskom Podhradí, Plaveckom Štvrtku, Novom Živote, Stráňach pod Tatrami, Spišskom Štvrtku a Humennom.

Tento rok, 30.9.2016 navštívime Markušovce a Rudňany. Deti v základných školách budú mať možnosť zoznámiť sa s tajomstvami geológie, chémie, fyziky, biológie, geografie, ale aj cirkusového umenia. Sme si istí, že zažijú veľa zábavy, lebo budú mať možnosť nielen všetko vidieť a počuť, ale hlavne chytiť, vyskúšať, bádať a špekulovať spolu s lektormi - výskumníkmi. Na záver výskumníckeho dňa prinesieme vedeckú šou priamo obyvateľom (starým – mladým – všetkým) rómskej lokality v Rudňanoch.

Harmonogram podujatia (30.9.2016):  

 • 8:00 – 10:30 - Základná škola Markušovce
 • 11:00 – 13:30 - Základná škola Rudňany
 • 14:30 – 16:00 - Rómska lokalita v Rudňanoch

Program a lektori:

 • Chémia
  Chémia – to sú čary (Mgr. Csaba Igaz PhD., ZŠ VJM Nový Život)
 • Geológia I.
  Nie je kameň ako kameň (Mgr. Peter Šottník, PhD., Mgr. Peter Sekula, Katedra ložiskovej geológie PRIF UK, Bratislava

 • Geológia II.
  Geológia všade okolo nás (Mgr. Tomáš Klučiar, Katedra geológie a paleontológie PRIF UK , Mgr. Barbora Šimonová, Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PRIF UK, Bratislava)

 • Geografia
  Zemepisná herňa (Mgr. Alena Rochovská, PhD., Katedra humánnej geografie a deografie PRIF UK, Bratislava)

 • Biológia I
  Zvieratká v našom potoku – čo vidíme voľným okom  (Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.,  Mgr. Katarína Gregušová, Katedra ekológie PriFUK, Bratislava)

 • Biológia II
  Zvieratká v našom potoku – čo sa hmýri v mikroskope (Mgr. Simona Benčaťová, Katedra zoológie  PriFUK, Bratislava)

 • Fyzika
  Čo je a na čo nám je magnetizmus dobrý (Mgr. Jozef Trenčan, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky  FMFI UK, Bratislava)

 • Cirkusové umenie
  Cirkus, to je čistá veda! (Mgr. Katarína Akáčová, Nina Chabek, CirKus-Kus o.z)

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.