Hvezdáreň Medzev

30.9.2016, piatok,
Pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja.

Program       

 • 9:00 – 14:00 – Veda hrou – keď experiment prekvapí
  (Interaktívna výstava fyzikálnych a biologických experimentov)

 • 10:00  - Otvorenie výstavy fotografií RNDr.Daniely Rapavej  - Klenoty svetla (Čarovanie svetlom)
  Výstava sa na malom priestore zaoberá menej známymi a pozorovateľnými zázrakmi vôkol nás. Všade vôkol nás je fyzika, v kombinácii s vodou, či mrazom vznikajú prírodné klenoty, z ktorých sa tají dych.
 • 10:00 – 12:00 - Pozorovanie Slnka
  (Pomocou ďalekohľadu vybaveného filtrom je možné pozorovať slnečnéškvrny a fakulové polia na jeho fotosfére)

 • 10:00 – 11:00 – S priateľmi v planetáriu
  (Program v planetáriu)

 • 11:00 – 12:00 – Vedecká cukráreň: Gravitačné vlny
  Hosť: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

 • 15:30 – 16:30 – S priateľmi v planetáriu
  (Program v planetáriu)

 • 19:00 – 20:00 – Príbeh jednej hvezdárne
  (Rozprávanie o astronómii a histórii a dnešku hvezdárne v Medzeve)

 • 20:30 – 22:00 – Pozorovanie nočnej oblohy

Organizátori podujatia: Hvezdáreň Medzev a CVČ – Regionálne centrum mládeže v Košiciach.
Podujatie sa uskutočňuje pri podpore Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.