V - klub

30.9.2016, piatok, 9:00 - 24:00, vstup voľný
V – klub na námestí SNP 12
bude počas festivalu vedy patriť maratónu vedecko – populárnych prednášok, diskusií a besied, ale aj interaktívnemu programu v 8 vedeckých stánkoch špeciálne zameraných na deti.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.