Slovenská národná galéria

NOC VÝSKUMNÍKOV v SNG

piatok 30. 9. / 9.00 – 12.00, 17:00 – 20:00
Esterházyho palác, 1. poschodie, Berlinka
Vstup voľný

Príďte sa bližšie oboznámiť s výskumom v galerijnom prostredí! Slovenská národná galéria v rámci najväčšieho európskeho festivalu zameraného na popularizáciu vedy odhalí výskumné aspekty svojej práce.


Program pre školy v Nestexe - 9.00 – 12.00, 1. poschodie

Vedeli ste, že galéria umenie nielen vystavuje, ale aj skúma? V expozícii zbierok gotiky a baroka na vás čakajú aktivity, vďaka ktorým zažijete umelecký výskum na vlastnej koži. Z kapacitných dôvodov je nutné sa na program vopred prihlásiť na adrese peter.pivoda@sng.sk alebo telefonicky na +421 2/204 96 270, +421 915 786 712.

Berlinka - 17.00 – 20.00

Vo vedeckých stanovištiach vám priblížime vedecké a technologické prístupy k umeniu, ktoré si môžete vyskúšať aj sami.

  • Čarovanie s kufríkom (Veronika Gabčová a Miroslav Slúka, reštaurátori)

Chcete vedieť, aké nástroje a materiály používame pri výskume a prvej pomoci  poškodeným dielam? Veronika Gabčová a Miroslav Slúka vám predstavia  prácu reštaurátorov s mobilným minipracoviskom – reštaurátorským kufríkom;, odhalia jeho vzácny obsah a umožnia vám spoločné skúmanie reálneho umeleckého objektu. Prekvapia vás nečakané objavy či tajomstvá, ktoré spoločne zažijete.

  • Reštaurovanie historickej knihy (Peter Ližbetin, reštaurátor kníh)

Viete, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme vzácnej (ale poškodenej) knihe navrátili jej niekdajšiu podobu? Peter Ližbetin, reštaurátor kníh vám odkryje „anatómiu“ historického knižného artefaktu a predstaví fázy, metódy, postupy, materiály a pracovné nástroje používané pri jeho reštaurovaní. Upozorní tiež na limity, riziká a úskalia, s ktorými sa knižný reštaurátor pri svojej práci stretáva.

  • Preskúmavanie obzorov (oddelenie galerijnej pedagogiky)

Umelecké diela v galérii primárne vnímame očami. Naše zorné pole je však limitované množstvom prekážok. Ukážeme vám, ako si vytvoriť jednoduchý nástroj na ich prekonanie. Preskúmate tak nielen hranice vašich obzorov, ale vyskúšate si aj niektoré optické princípy a dozviete sa, akú úlohu vo svete umenia môže hrať zrkadlo.

  • Farba (Branislav Horňák a Peter Marek, skeneristi)

Čo je vlastne farba? Zistíte, ako sa zachytáva, porovnáva, kontroluje, ako sa dá merať a ako sa s ňou pracuje pri digitalizácii a reprodukovaní umeleckých diel.

  • Umenie hľadať (Michal Čudrnák a Lukáš Štepanovský, lab.SNG)

Technológie, ktorými sa v galérii popisujú, uchovávajú a vyhľadávajú umelecké diela a ich obrázky sa za posledné desaťročia výrazne zmenili. V minulom storočí to boli špeciálne zariadenia na čítanie a „zoomovanie“ mikrofišov - obrázkov diel v zmenšenej podobe, zachytených na (mikro)filme. Dnes to je napríklad aplikácia pre dotykovú obrazovku, ktorá po nakreslení konkrétneho tvaru nájde dielo obsahujúce spomínaný tvar. Vydajte sa s nami na výlet do minulosti a budúcnosti vyhľadávania...

Viac informácií o programe.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.