iHEART VEDA 2016

VÍŤAZOM  SÚŤAŽE SA STALA PANI UČITEĽKA MGR. KATARÍNA ŠTRBOVÁ  s príspevkom "HORIACE SRDCE".

Pod jej vedením žiaci chemického krúžku a 5. B na ZŠ Bernolákova 5 v Holíči predviedli plameňovú skúšku na katión sodíka, ktorý horí nažlto. Videozáznam experimentu získal 1 156 like-ov.
GRATULUJEME!

POZRITE SI VÍŤAZNÉ VIDEO: HORIACE SRDCE

Súťaž Noci výskumníkov 2016 na Facebooku v spolupráci so Slovenskými Elektrárňami 

Ste učiteľom prírodovedných predmetov na základnej alebo strednej škole? Chcete, aby viac žiakov snívalo o kariére vedcov? Inšpirujte Váš kolektív žiakov zaujímavým experimentom, ukážte ho svetu a vyhrajte nový notebook a skvelú exkurziu do Energolandu.

Ako sa zapojiť?

Stačí, ak počas prvých dvoch septembrových týždňov (ideálne na prvej vyučovacej hodine Vášho predmetu) ukážete žiakom v triede zaujímavý experiment. Charakter a zložitosť experimentu nie sú rozhodujúce. Najdôležitejšie je, aby bol experiment zaujímavý a aby sa do neho zapojili aj samotní žiaci. Aby ste sa výsledkom mohli pochváliť aj mimo triedy, urobte krátky videozáznam, ktorý zachytí najzaujímavejšiu časť experimentu. Video môže byť dlhé maximálne 120 sekúnd a stačí ho nahrať mobilným telefónom v dobrej kvalite. Nezabudnite si tiež urobiť triednu fotografiu, ktorou pozvete Vašich známych na Európsku noc výskumníkov 30. septembra 2016.

Ceny

Najlepšie video príspevky budú zverejnené na Facebookovej stránke Noci výskumníkov, kde bude môcť verejnosť hlasovať za najlepší video príspevok. Trieda s najväčším počtom like-ov a zdieľaní získa dve ceny – notebook pre učiteľa a exkurziu do najmodernejšieho infocentra o energiiEnergolandu, ktoré spolu s uhradením cestovných nákladov pre víťaznú triedu do súťaže venujú Slovenské elektrárne. Trieda získa malé vecné ceny.

Pravidlá súťaže

Facebook Noci výskumníkov 2016

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.