LABYRINT VEDY

Vyžrebovaný víťaz: Martin Pistovčák
Gratulujeme!

Súťaž na mieste podujatia v Starej tržnici v Bratislave pre všetkých návštevníkov.
Pri každej prezentácii /vedeckom stánku/ môžu návštevníci správnou odpoveďou na otázku získať jednu pečiatku. Po získaní deviatich pečiatok vhodia túto kartičku do losovacieho boxu, ktorý sa bude nachádzať v Informačnom stánku v prednej časti Starej Tržnice. Víťaz bude vylosovaný a telefonicky kontaktovaný počas moderovaného programu o 21:00 v Starej Tržnici.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.