25. septembra 2015 sa uskutočnil 9. ročník festivalu vedy - Európska noc výskumníkov. V Bratislave sa podujatie konalo v priestoroch Starej tržnice, V - klubu na námestí SNP a v Prírodovednom múzeu SNM. Svoju prácu predstavilo viac ako 400 vedcov a výskumníkov z najvýznamnejších slovenských..." />

Európska noc výskumníkov 2015 v Bratislave

25. septembra 2015 sa uskutočnil 9. ročník festivalu vedy - Európska noc výskumníkov. V Bratislave sa podujatie konalo v priestoroch Starej tržnice, V - klubu na námestí SNP a v Prírodovednom múzeu SNM. Svoju prácu predstavilo viac ako 400 vedcov a výskumníkov z najvýznamnejších slovenských univerzít, výskumných ústavov SAV a ďalších inštitúcií aj inovatívnych spoločností podporujúcich vedu a výskum. 75 vedeckých stánkov a interaktívnych expozícií dopĺňal celodenný prednáškový program, odborné diskusie na tému budúcnosť, ale aj koncertné vystúpenia a laserová show.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.