SNM – Prírodovedné múzeum

30.9.2016, piatok, 9:00 - 24:00, (posledný vstup o 23:30 h)
vstup voľný

HRANICE POZNANIA

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum sa aj tento rok - už tradične zapája do medzinárodného podujatia Noc výskumníkov - oslavy vedy a vedeckého bádania.
Sprievodným programom tohtoročnej Noci výskumníkov je astronomická prednáška známeho českého teoretického fyzika a popularizátora fyziky Dr. Jiřího Langera z Prahy -  štvrtok 22.9. o 17.30 hod. „Gravitačné vlny – kozmická fanfára k 100. výročiu obecnej teórie relativity“.


Život s vedou, 9:00 - 12:00, 16:00 - 21:00

Objavovňa SNM PM - diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami a prezentáciou ich práce.
Bližšie informácie o programe

Aktivity počas dňa:

  • lektoráty k expozíciám SNM-PM; poradenská služba
  • vedomostný  kvíz v expozíciách SNM-PM
  • astronomické pozorovanie počas dňa  (v prípade priaznivého počasia) 13:00 -15:00 h - slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie  slnečnej koróny a chromosféry
  • pred budovou SNM do 24:00 h (v prípade priaznivého počasia) - večerné astronomické pozorovania – planéta Venuša, Mars, Saturn a zaujímavé objekty hviezdnej oblohy

Večer v Prírodovednom múzeu SNM, 17:00 - 23:30 h

Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie  - stretnutie s vedeckými pracovníkmi a kurátormi SNM-PM; prezentácia jednotlivých vedných odborov SNM-PM v samostatných prezentačných stánkoch;  veda ako hra; metódy a výsledky dnešného výskumu prírodných vied, poznávania prírody;  pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum.
Bližšie informácie o programe

Nočné rozhovory: Život – jeho formy a vývoj – fakty a mýty
21:00 - 24:00, Objavovňa SNM-PM
Široká diskusia  s odborníkmi z oblasti molekulárnej biológie, evolúcie, zoológie a botaniky.
Hostia:
Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta UK
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.; Prírodovedecká fakulta UK
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK;
RNDr. Ivona Kautmanová, PhD., Prírodovedné múzeum SNM
Moderuje: Ing. Ján Mečiar, Bratislava
V diskusii sa objavia témy: vznik života, bunka základ života, pôvod a evolúcia človeka, experimentálna evolúcia, základné tézy Darwinovej evolučnej teórie, čas a priestor v ontogenéze a evolúcii, synchrónia, heterochrónia a heterotopia, ekológia a evolúcia, variabiliita životných prejavov (life-history) na úrovni populácie a flexibilita života, evolúcia a metódy v biomedicínskom výskume smrť ako koniec života a jej nedefinícia, mechanizmy starnutia - bunka vs organizmus kmeňové bunky - život po smrti DNA ako kód života - veľmi zle napísaný softvér ľudský genómový projekt atď.
Diskusiu budete môcť sledovať aj prostredníctvom online streamingu.

******
Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku
mailom: mastenova@snm.sk / jozef.somogyi@snm.sk   príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127

******

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.