V - klub - Vedecké stánky

Názov: Chémia je náš život, naša budúcnosť
Téma: Farmácia, Anorganická chémia, Chémia, Biotechnológie, Biotechnológie, Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Stredná odborná škola chemická
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Školské experimenty a merania
Téma: Fyzika, Neživá príroda
Prezentujúci: Gymnázium Alberta Einsteina Bratislava
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Na čo sú nám stereotypy?
Téma: Psychológia, Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Veda na hlavu
Téma: Chémia, Matematika, Fyzika, Neživá príroda
Prezentujúci: Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa
Čas: Počas celého podujatia

Názov: ChemPlay a vedecké pokusy
Téma: Anorganická chémia, Chémia, Živá príroda a chemické vedy, Fyzika
Prezentujúci: AMAVET klub č.959 - SOVA
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Riešky
Téma: Neživá príroda, Matematika
Prezentujúci: Mladý Génius, o.z.
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Veda má budúcnosť
Téma:
Prezentujúci: AISIS
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Zaži fenomén – virtuálnu realitu
Téma: Človek, Psychológia, Zdravie , Spoločnosť, Sociológia, Vzdelávanie
Prezentujúci: Nadácia Pontis
Čas: Počas celého podujatia

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.