Novinky / aktuality

Straty a nálezy 2015

Počas podujatia Európska noc výskumníkov 2015, sme v Starej tržnici v Bratislave našli niekoľko stratených predmetov. Ich majitelia si môžu veci o...

Veda v osade

je už 6. rok špecifickou súčasťou Noci výskumníkov. V spolupráci s Equity, o.z. a skupinou zanietených mladých vedcov sme sa dostali na netradičné...

Víťazi festivalových súťaží

Počas festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2015 sme na pódiu v Starej tržnici vyhlásili a ocenili víťazov súťaží, ktorým srdečne gratulujeme! ...

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.