V - klub - Prednášky

Názov: Vedecká show: Svetlo a zvuk
Téma: Fyzika, Chémia
Prezentujúci: Michael Londesborough
Čas: 30. 09. 2016 09:00

Názov: Prečo je súcit dôležitý?
Téma: Psychológia, Človek, Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Mgr. Martina Baránková Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a psychologických vied, UK
Čas: 30. 09. 2016 11:30

Názov: Emócie jazyk, ktorým sa dorozumiete všade vo svete
Téma: Psychológia, Človek, Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Mgr. Jana Koróniová, Mgr. Bronislava Strnádelová Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a psychologických vied, UK
Čas: 30. 09. 2016 12:00

Názov: ARDEA - prvá slovenská vesmírna raketa
Téma: Kozmonautika, Astronómia, Astrofyzika, Vesmír, Neživá príroda
Prezentujúci: Jakub Kapuš Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Čas: 30. 09. 2016 12:30

Názov: Jadrové elektrárne áno alebo nie?
Téma: Fyzika, Jadrová fyzika
Prezentujúci: Doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD., Katedra biofyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Čas: 30. 09. 2016 13:30

Názov: Výskum a vývoj obnoviteľných zdrojov energie
Téma:
Prezentujúci: doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Čas: 30. 09. 2016 14:00

Názov: Stratégia v dizajne
Téma: Architektúra, Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., Mgr. art. Jana Požgayová a Mgr. art. Mária Šimková, Ústav dizajnu Fakulta architektúry, STU
Čas: 30. 09. 2016 14:30

Názov: IS521 v CERNe
Téma: Fyzika, Neživá príroda
Prezentujúci: Mgr. Martin Venhart, PhD., Oddelenie jadrovej fyziky, Fzyikálny Ústav SAV
Čas: 30. 09. 2016 15:30

Názov: Videl som budúcnosť ... a funguje" - alebo, čo je to personalizovaná genomická medicína
Téma: Lekárske vedy, Genetika, Biológia
Prezentujúci: RNDr. Tomáš Szemes, PhD. Geneton s. r. o.
Čas: 30. 09. 2016 16:30

Názov: Ako pomáha výskum pacientom s rakovinou a ich rodinám
Téma: Lekárske vedy, Molekulárna biológia, Genetika, Biológia
Prezentujúci: MUDr. Pavol Janega, PhD., MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Čas: 30. 09. 2016 17:00

Názov: Veda v centre: Virtuálna realita v medicíne
Téma: Medicína, Lekárske vedy, Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK a Ing. Fedor Lehocki, PhD., z Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Čas: 30. 09. 2016 17:30 - 30. 09. 2016 19:00

Názov: Základné informácie o podpornej schéme na návrat odborníkov zo zahraničia
Téma:
Prezentujúci: Ing. Lukáš Zendulka, sekcia vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Čas: 30. 09. 2016 18:30

Názov: Archeológia v 21. storočí
Téma: Archeológia , Dejiny, Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Dr. Milan Horňák, predseda Slovenskej asociácie archeológov, člen Archeologickej rady - poradného orgánu Ministerstva kultúry SR
Čas: 30. 09. 2016 19:00

Názov: Archeologické objavy v guatemalskej džungli
Téma: Archeológia , Dejiny, Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Prof. Milan Kováč, PhD., Centrum mezoamerických štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Ing. Tibor Lieskovský, PhD.,Katedra geodetických základov, Slovenská technická univerzita
Čas: 30. 09. 2016 20:00

Názov: Neuropsychológia - ako psychológovia vyšetrujú mozog a jeho funkcie
Téma: Psychológia, Človek
Prezentujúci: Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. a PhDr. Michal Hajdúk, PhD. Kateda psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: 30. 09. 2016 21:00

Názov: Tlčúce srdcia galaxií
Téma: Kozmonautika, Astronómia, Astrofyzika, Vesmír
Prezentujúci: Doc. Mgr. Norbert Werner Ph.D. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity /SOSA/, MTA-ELTE Hot Universe Research Group at Eotvos University, Budapest, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita
Čas: 30. 09. 2016 22:00

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.